Акцент, Новини

Областният управител Дани Каназирева заяви, че трябва да се защити по безспорен начин запазването на пътна връзка между районите „Централен“ и „Южен“

Областният управител Дани Каназирева заяви, че трябва да се защити по безспорен начин запазването на пътна връзка, която свързва район „Централен“ и район „Южен“, така неречения „Бетонен мост“.

Това стана на пресконференция след  работната срещата, която областният управител и експертите от Областна администрация – арх. Маринов и инж. Данчо Желев имаха с представители на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и главния архитект на Пловдив – Димитър Ахрянов.

Темата на пресконференцията беше  обявената от НКЖИ процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на комуникационно-транспортен пробив под ЖП гара Пловдив“ и запазване надземната пътна връзка.

Областният управител заяви, че е изключително важно да се реализира и проекта за модернизацията на железопътната мрежа, както и да се запази изключително важната пътна артерия.

Към момента от НКЖИ провеждат обществена поръчка за идеен проект, в който е заложено демонтаж или премахване на „Бетонен мост“, което трябва да се случи след изграждането на пробива под гарата.

Областният управител заяви, че е задължително да бъде приет ясен ангажимент за запазване на пътна връзка „Бетонен мост“, заедно с реконструкция и разширение. Искането на специалистите от Областна администрация и Община Пловдив, както и от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, е да се осъществи проектиране за реконструкция и разширение на пътната връзка „Бетонен мост“, което да върви успоредно с проекта за модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на комуникационно-транспортен пробив под ЖП гара Пловдив.

Г-жа Каназирева заяви, че е в обществен интерес пробивът под Централна гара да бъде реализиран и въведен в експлоатация със запазване на всички комуникации, връзки и колектор за сметка на НКЖИ и средствата, отпуснати по проекта, а община Пловдив да няма ангажимент с финансирането на тези допълнителни дейности. Необходима е и промяна на ПУП по отношение на пътна връзка „Бетонен мост“, който в момента е предвиден за разрушаване.

Арх. Маринов предложи, пробивът под ЖП гара Пловдив да стане по така наречения „закрит способ“, което е изключително важно за недопускане парализирането на комуникациите в част от града.

Главният архитект на града заяви, че екипът на Община Пловдив и Областна администрация – Пловдив отново ще разгледа документацията на проекта и ПУП, за да намерят най-доброто решение за града.

Областният управител Дани Каназирева призова към добро взаимодействие между общинските, държавните институции и НКЖИ, за да не се губи повече ценно време и да се гарантира запазването на пътната връзка, както и интересите на Община Пловдив във връзка с изграждането на пробива под ЖП гара Пловдив.

Предстоят срещи и разговори с представители на НКЖИ, на които да бъдат обсъдени предложенията на експертите и областния управител.

Ваня Трингова
Връзки с обществеността
Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605567

Галерия

Видео

https://www.facebook.com/OAPlovdiv/videos/2806403659384497/
Пресконференция на Областния управител Дани Каназирева – 19.11.2019
https://www.livechatalternative.com/