Акцент, Новини, ОЕК

Димитър Керин: Областната епизоотична комисия ще започне провеждане на срещи по общини и населени места

Заместник областният  управител инж. Димитър Керин председателства редовното заседание на Областната епизоотична комисия, на което беше обсъдена епизоотичната обстановка в страната и областта, изпълнението на мерките за биосигурност и недопускане разпространението на Африканска чума по свинете АЧС.

По думите на д-р Камен Янков, директор на ОДБХ-Пловдив, който докладва за епизоотичната обстановка в страната и региона на територията на област Пловдив няма регистрирани огнища от заболяването. От началото на годината в страната са регистрирани 5 огнища при домашни свине, от които 2 са в индустриални ферми в област Шумен и област Варна, 2 са във ферми в област Шумен и област Габрово, и едно в заден двор в село Боров дол, област Сливен.

От 9 януари 2020 г., е в сила забрана за движението на свине от и към животновъдни обекти и кланици на територията на цялата страна. Мерките се предприемат заради влошената епизоотична обстановка. Забраната е в сила до извършване на официален контрол и надзор, доказващ отсъствие на вируса на Африканска чума по свинете (АЧС) в свинефермите, използваните транспортни средства и в обектите на крайно местоназначение на животните.

Подготвят се и законодателни промени свързани с облекчаване на процедурата по регистрация на животновъдните обекти тип „заден двор“.

На заседанието инж. Димитър Жекин, от РДГ-Пловдив, информира за промени в нормативната база свързана с лова на дива свиня и получените данни от ловните дружинки в областта.  От началото на ловния сезон 2019-2020 по данни от РДГ-Пловдив са отстреляни 1777 броя диви свине, от които: 516 броя с подборен отстрел, 1228 броя при групов лов и 53 броя уловени в капан.

До 31 януари 2020 г. се удължава срокът за групово ловуване на дива свиня в цялата страна. Мярката се предприема със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.  Целта е максимално редуциране на популацията на дива свиня във всички ловностопански райони на страната като мярка за ограничаване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете.

Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите от 06.01.2020 г. се отменя и зонирането на инфектираните зони при констатирани случаи на АЧС. Отпада забраната за лов в територии, в които е установена дива свиня с наличие  на вируса. Ловните дружинки следва да спазват стриктно мерките за биосигурност. За провеждане на лов, ловците предварително подготвят ями за загробване на остатъците от отстреляните диви свине. Задължително трябва да се осигурят и препарати за дезинфекция и пръскачки, с които ловците да обработят използваните инструменти, облеклото, обувките, оръжията и принадлежностите към тях, както и автомобилите. Всички отстреляни по време на лов диви свине задължително се изследват за вируса на АЧС като изследванията са за сметка на БАБХ.

„Областната епизоотична комисия взе решение за провеждане на срещи по общини и населени места с представители на местната администрация, собствениците на животни и ветеринарни лекари, на които ще продължи кампанията по обучение за мерките за ограничаване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) и ще се провери документалната готовност на администрациите, свързана с определяне на местата за загробване“, обобщи след заседанието  инж. Керин.

Последна редакция на 15 януари, 2020 в 17:28

Skip to content https://www.livechatalternative.com/