Акцент, Новини, ОЕК

Важни решения от заседанието на Областна епизоотична комисия, проведено на 25.02.2020г.

1. Областната епизоотична комисия взе следното решение:

Кметовете на общини да изготвят график за провеждане на разяснителна кампания сред населението, във връзка с изменения и допълнения в Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн. ДВ, бр. 13 от 14 февруари 2020 г.)  и необходими мерки и действия за изпълнение на План за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в България през 2020 г.,  като по време на планираните срещи от разяснителната кампания е необходимо да присъстват представител/и на Областната дирекция по безопасност на храните, Българския ветеринарен съюз и кмет/кметски наместник на населеното място или определено от него лице.

Протокол от заседанието на 25.02.2020г.

Skip to content https://www.livechatalternative.com/