Акцент, Новини, ОЕК

Областната епизоотична комисия обсъди случаите на птичи грип в региона

На проведеното заседание на Областната епизоотична комисия (ОЕК) на 25.02.2020 г. директорът на Областната дирекция по безопасност на храните в Пловдив д-р Камен Янков докладва информация за обявени 3 огнища на Инфлуенца А(грип) по птиците в животновъдни обекти в област Пловдив: гр.Раковски, община Раковски, с.Трилистник, община Марица, и с.Пъдарско, община Брезово. Засегнатите и контактни птици се умъртвяват по хуманен начин и се обезвреждат.  Около обектите са определени 3 км. предпазни зони и 10 км. наблюдавани зони, които обхващат към 70 ферми за птици. Това съобщи председателят на комисията и заместник областен управител инж. Димитър Керин.

ОБДХ организира на 26.02.2020 г., от 10:00 в Читалището на гр. Раковски, среща със собственици на животновъдни обекти за птици от област Пловдив и от съседната област Стара Загора,  ветеринарни лекари, оператори на кланици за птици и представители на фирмите за транспорт на живи птици.  Ще се обсъдят досегашните предприети мерки за ограничаване на разпространението на заболяването  Инфлуенца А(грип) по птиците, както и ще се набележат допълнителни такива.

Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/