Заповеди

Заповед № ДС-12-1/23.05.2013г.

Относно: Разрешение на „ЕВН България Електроразпределение” АД, гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов” № 37, ЕИК 115552190, да възложи изработване на проект за изменение на ПУП–парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за обект: “Подземна кабелна линия 20 кV и тръби за оптичен кабел от подстанция “Прослав” 110/20kV (община Пловдив) до възлова станция 20 kV “Радиново” в землището на с. Радиново, община “Марица”, в частта за землището на с. Костиево и землището на с. Радиново, община Марица, съгласно скиците-предложения за изменение.

Преглед

Последна редакция на 14 март, 2016 в 17:07

Skip to content https://www.livechatalternative.com/