Архив

Прекратена с Решение № РД-20-78/12.09.2013г.

Обществена поръчка с предмет: „Почистване на растителността в коритото на река Въча, в некоригиран участък с начало 500 метра под горен изравнител на ВЕЦ Въча – 1 (южна граница на имот № 30.743 по КККР на гр. Кричим)  и край до водохващането преди регулацията на гр. Кричим (северна граница на имот № 30.743 по КККР на гр. Кричим)”

Решение на Областен управител за откриване на процедурата

Обявление

Документи за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Последна редакция на 21 юни, 2016 в 16:57

Skip to content https://www.livechatalternative.com/