Архив

Публична покана за общестствена поръчка с предмет: “Доставка на горива, стоки и услуги чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с кредитни карти за нуждите на автомобилния парк на Областна администрация – Пловдив”

Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА!

Последна редакция на 21 юни, 2016 в 17:10

Skip to content https://www.livechatalternative.com/