Процедури, Съобщения

Процедура: 00799-2021-0002

Предмет на поръчката: „Инженеринг-проектиране,авторски надзор и изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрупване на скат и възстановяване на компрометирана подпорна стена до път III-866 „Кричим-Девин“ в участъка от км 97+950 до км 98+300″

 1. Решение за откриване;
 2. Обявление;
 3. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация;
 4. Документи за участие;
 5. Разяснения;
 6. Протоколи;
 7. Протокол на КК;
 8. Решение за класиране;
 9. Информация за гаранции;
 10. Информация за сключен договор;
 11. Договор;
 12. Информация за извършени плащания;
 13. Информация за изпълнен договор;

Рег. номер в АОП: 00799-2021-0002

Създаден на: 17.03.2021г. 12:47ч.

Процедура: договаряне без предварително обявление

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: не се подават оферти в ЦАИС ЕОП

Последна актуализация на: 09.04.2021г. 15:38ч.

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Последна редакция на 09 април, 2021 в 15:38

Skip to content https://www.livechatalternative.com/