Програми Съобщения

ПРОЕКТ! Областна програма за намаляване на риска от бедствия в област Пловдив – 2021-2025г.

Предстадвяме Проект на областна програма за намаляване на риска от бедствия в област Пловдив, за обществено обсъждане.

Проектът ще бъде на интернет страницата на Областна администрация – Пловдив за срок един месец.

Очакваме Вашите препоръки и предложения.

За контакт – e-mail: omp@pd.government.bgei@pd.government.bg;
тел. 032/605539, 032/605561
Николай Киров, Маргарита Вранкова

https://www.livechatalternative.com/