Новини

Приеха план-приема за учебната 2016-2017 година

Нa 25 януари, в сградата на Областна администрация-Пловдив, се проведе първото заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Пловдив за 2016 година. Тема на заседанието беше да се разгледа предложението за професиите, по които ще се извършва държавния план-прием в профилираните училища в областта за учебната 2016-2017 година, направено от РИО-Пловдив.

Заседанието беше открито от  ЗОУ Иван Антонов, в качеството му на Председател на  Комисията. След като се установи, че има кворум, той пожела на присъстващите дълго и успешно сътрудничество и предвид промените по места след изборите, предложи всеки от участниците да се представи. Присъстваха началникът на РИО-Пловдив-Иванка Киркова, експерти от инспектората, директори на  професионални училища в областта, представители на общините, Бюрата по труда, работодателски организации, председателите на синдикатите на българските учители към КНСБ и „Подкрепа“ , както и представители на бизнеса.

Началникът на РИО-Пловдив Иванка Киркова запозна членовете на Съвета с предложението на новия план-прием, като подчерта, че основните принципи и фактори, от които са се водили експертите, са били броят на учениците, съобразен с всички общини в областта, предложенията на директорите, нуждите на бизнеса и предпочитанията на родители и ученици.  Рангел Райчев, старши експерт в Инспектората, представи на участниците съществуващите професионални СОУ и гимназии. Той направи отчет за реализираните и нереализирани паралелки, след предложенията от миналата година, което също е взето под внимание при изготвянето на новия план-прием за 2016-2017 година.

Госпожа Иванка Киркова запозна членовете на Съвета с допълнително предложение, получено след крайната дата и  направено от директора на Професионална гимназия „Петър Парчевич“-град Раковски. То е за откриването на нова паралелка със специалност „професионален електромонтьор“. Предложението е закъсняло, тъй като е получило подкрепата на клъстера по строителство към „Тракия икономическа зона“ след крайния срок, поставен на директорите. Мотивите за откриването на новата специалност са, че липсва квалифициран персонал за новопостроения в Раковски завод, който комбинира няколко производствени типа компоненти за ниско и средно напрежение и е с перспективи за откриване на нови работни места. Предложението,  за допълнение  беше подложено на гласуване и прието единодушно.

С пълно единодушие беше прието и предложението за държавния план-прием за учебната 2016-2017 година за профилираните паралелки, професионалните СОУ и гимназии.

Презенрация на МОН

Последна редакция на 11 юли, 2016 в 16:00

Skip to content https://www.livechatalternative.com/