Преразпределение на патрулите и изграждане на център за видеонаблюдение са мерките, които ще ограничат престъпността в областта

Преразпределение на патрулите, за да могат да достигнат до най-крайните райони на областните центрове, както и изграждането на централизиран център за видеонаблюдение на всички общини в област Пловдив. Това са най-неотложните мерки, които ще бъдат предприети след днешната среща по сигурността, която се проведе по инициатива но областния управител Здравко Димитров.

На срещата присъстваха и директорът на Областна дирекция на МВР Христо Разсолков, зам.-директорът Георги Георгиев, шефове на районни управления, представители на частни охранителни  фирми и кметове на общините в областта. Срещата беше изключително ползотворна и присъстващите благодариха на областния управител, че реагира бързо и адекватно и допринася за по-добрата координация между заинтересованите страни. В бъдеще предстоят и срещи на представители на РДВР с кметове на общините по места.

Стана ясно, че най-големият проблем в повечето населени места е в липсата на достатъчно човешки ресурс и недостиг на дневни и нощни патрули, които не могат да обхванат отдалечените райони на общините. Поради тази причина, в по-голямата част от тях се поставят видеокамери. Изграждат се и локални мрежи за видеонаблюдение. Но е необходимо да се работи в посока на изграждане на един общ координационен център, от който ще може да се проследява в реално време криминологичната обстановка по места. Така ще се оптимизира работата, с оглед на по-доброто покриване на съответните региони.

На срещата беше взето решение да се предприемат необходимите стъпки, за създаване на общ координационен център, който ще има центрове за наблюдение в Областна дирекция на полицията и в Областна администрация.  Възможности за изграждането на подобен център за видеонаблюдение и анализ, както и за закупуване на съответната техника, дават някои европейски програми. Това ще бъде предмет на следваща разяснителна среща. Част от кметовете се поинтересуваха и от създаване на подразделения на общинска охрана по места.

Всички участници в срещата по сигурността изразиха задоволство, благодариха за добрия тон и изразиха надежда, че  добрата съвместна работа на общините с представителите на полицията, на охранителните фирми и на областния управител Здравко Димитров, ще продължи.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017