Акцент, Новини

Изявление на областния управител Ангел Стоев по повод оставането му на поста

Бях подал заявление до Министерския съвет да бъда освободен от поста областен управител по лични причини.

Впоследствие, след консултации с най-близките ми хора, прецених, че трябва да продължа да изпълнявам функциите  от гледна точка на дълга, който съм поел към България и към възможностите за по-добро развитие на страната в бъдеще и че трябва да преодолея тези лични причини, които ме накараха да пусна първото заявление.

В резултат на това подадох второ заявление, с което оттеглих заявлението за освобождаване по лични причини. Двете заявления са в регистратурата на Министерски съвет.

Съответно, въз основа на първото, Министерският съвет взе решение за моето освобождаване, а след това въз основа на второто взе решение, с което отмени първото решение.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/