Акцент, Новини

Областният управител изпрати писмо до Националната асоциация на сляпо-глухите в България

Областният управител Ангел Стоев изпрати писмо до Националната асоциация на сляпо-глухите в България по повод Европейския ден на хората с двойната сензорна загуба – 22 октомври.

„Уважаеми Дами и Господа,

Днес отбелязваме Европейския ден на сляпо-глухите – 22 октомври. На тази дата, посредством различни активности, общественото внимание се насочва към хората с увреждания. Такова е и събитието днес.

Слоганът „Нищо за сляпо-глухите – без сляпо глухите“ звучи като присъда, показваща отношението на обществото към различните. Но това е и знак от Вашата общност, силен глас, който казва, че вас ви има, че не преставате да се борите, да живеете, да творите, да търсите своето място в света, да се стремите към по-добър живот и обществено признаване.

Всички ние имаме мисията да изкореним отрицателните нагласи в обществото към хората с увреждания, защото всички хора са равни.

Темите, които ще бъдат дискутирани в програмата на днешната среща са значими и важни. Надявам се да се чуят интересни идеи, които с помощта на отговорните институции да бъдат реализирани.

Уверявам Ви, че в лицето на Областна администрация – Пловдив имате партньор в процеса на социално включване на хората със сляпо-глухота. С нас можете да споделяте Вашите проблеми и предложения за разрешаването им, а ние поемаме ангажимента да информираме за тях съответните институции.

Знайте, че има хора, които мислят за вас и са готови да откликнат на Вашите нужди!“, се казва в писмото на областния управител.

Двойното увреждане е предпоставка за сериозни ограничения във всички сфери на човешката дейност. За тяхното преодоляване е необходимо системно обучение от квалифицирани специалисти, както и предоставяне на социални услуги. Дейността е насочена предимно към социалните функции на личността. Слухово и зрително увреждане в комбинация определя специфични начини на общуване. В зависимост от дефицита се използват различни начини на комуникация. Приоритет в дейността на сдружението с нестопанска цел е социалната дейност и грижа за всеки член на организацията.

По проект е изграден Център за лица със сляпо-глухота в град Пловдив за подкрепа, обучение и мотивиране за участие на пазара на труда. Всеки член на общността придобива полезни умения за мобилност, ориентиране и активни методи за пълноценна комуникация. При обучението се използват съвременни технологии за достъп до информация. Центърът обхваща всички сфери от всекидневния живот като разполага със зали за занимателна терапия, физическа култура, компютърна зала, работа със психолог. Националното сдружение е лицензиран доставчик на социални услуги за потребностите на целевите групи и за развитие на техните способности.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/