Акцент, Новини, Обръщения

Поздравителен адрес по случай Деня на Конституцията и  юристите!

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Пловдив

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ДО ЮРИСТИТЕ

ДО СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

ДО ЗАЕТИТЕ В СФЕРАТА

НА ЗАКОНОТВОРЧЕСТВОТО

Уважаеми госпожи и господа, колеги и представители на юридическата общност, приемете моите най-искрени поздравления по повод 16 април – Ден на Конституцията и юристите!

Нека винаги в основата на правоприлагането да бъдат заложените в Конституцията принципи за върховенство на закона. Нека те Ви водят по нелекия път, по който сте поели.

Във ваше лице хората успяват да видят справедливостта, когато са принудени да я търсят. Юристите винаги са били неизменна част от управлението на страната.

Поднасям своята благодарност за Вашия професионализъм, с който практикувате една от най-почитаните, трудни, но достойни професии. Продължавайте да търсите истината и справедливостта, да прилагате закона без страх с увереност и вяра.

С уважение,
Йордан ИВАНОВ
Областен управител на област Пловдив

Skip to content https://www.livechatalternative.com/