Акцент, Новини

Атанас Ташков откри академичната учебна година в Техническия университет в Пловдив

Заместник областният управител Атанас Ташков откри академичната учебна година в Техническия университет София – филиал Пловдив се състоя официалното откриване на академичната  учебна година.  Той се обърна към първокурсниците като им пожела да се справят с лекота при усвояване на техническите науки, да се доверяват на преподавателите си, да бъдат отговорни в обучението си. Той се надява, че подготовката в ТУ ще им даде възможност за изключително успешна реализация в професионален план.

Поздравление към тях отправи и директорът на филиала проф. д-р инж. Въльо Николов, който подчерта високото ниво на образование, ориентирано към нуждите на промишлеността и приложната наука.

Пловдивският филиал на Технически Университет – София е сред най-предпочитаните висши училища в страната, защото предлага инженерно образование на световно ниво. Подготвя конкурентоспособни специалисти за българската индустрия и икономика. Бурното индустриално развитие на Южен Централен район през последните 10 години създаде огромна необходимост от инженерни кадри, затова студентите му  имат успешна професионална реализация, веднага след  завършване на образованието си. Те намират работа в промишлеността, която все повече се  ориентира към производства с по-висока добавена стойност и гарантира много добри възнаграждения.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/