Акцент, Новини

Областна администрация препоръчва на всички общини от областта да въведат платформата за видео-жестов превод

Уеб-приложението дава възможност за тристранна видео връзка между глух потребител, преводач и служител на институция

„Препоръчваме на всички общини от Пловдивска област да въведат използването на Платформата за осигуряване на видео-жестов превод, за да може хората със слухови увреждания да получат реален достъп до администрацията“. Това съобщи заместник областният управител Димитър Добрев след среща с представители на обединение Deaf.bg,  коeто включва фондация ”Заслушай се”, фондация “Взаимно“ и Младежката организация на глухите активисти – МОГА. Те гостуваха в Областна администрация – Пловдив, за да представят как Законът за българския жестов език да се прилага на местно ниво.  Според изискванията „държавните институции и органите на местното самоуправление са длъжни да осигуряват превод на български жестов език“, когато те използват услугите на администрацията като така се гарантират правата на глухи граждани. Затова областна администрация също проучва възможностите за внедряване на системата за видео-жестов превод.

Платформата за осигуряване на видео-жестов превод е разработена за Социалното предприятие на Обединение Deaf.bg – „Наистина жестов език“. Специализираното уеб-приложение дава възможност за тристранна видео връзка между глух потребител, преводач от и на жестов език и служител на институция. Приложението съдържа още текстов чат и секция с видео отговори на най-често задаваните въпроси по теми, свързани с административното обслужване.

Участниците в срещата обясниха, че българският жестов език е едно голямо богатство, със своя граматика и правила. Той дава възможност на глухите хора да общуват, да съхраняват своята култура и идентичност, гарантира тяхната равнопоставеност в обществения живот.  Българският жестомимичен език е знаков и комбинира жестове с ръце с изражение на лицето и езика на тялото, за да предаде значението на някоя дума. По официални данни той се използва от 40 000 глухи хора в България.

Представителите на Deaf.bg споделиха, че тяхното обединение от неправителствени организации работи за една съвременна, успешна и развита глуха общност, с фокус върху овластяването, лингвистиката, образованието и технологиите. По думите им мисията им е да променят обществените нагласи и да накара повече хората да научат повече за тяхната общност и подкрепят социализацията и реализацията на хората със слухови увреждания.

„Областна администрация ще продължи да съдейства и да партнира на всички инициативи, които могат да помогнат да се пременят обществените нагласи, да се помогне на чуващите да научат повече за общността на хората със слухови увреждания и така да се подкрепи  тяхната социализация и реализация“, подчерта Димитър Добрев.

В срещата, като представители на Deaf.bg взеха участие г-н Петър Евгениев, г-жа Силвия Чапкънова от фондация “Заслушай се”, г-н Александър Иванов – МОГА – Младежка организация на глухите активисти, г-н Иван Бургов, от фондация “Взаимно” и г-жа Ели Иванова, която осигури жестовия превод.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/