Акцент, Новини

Форум ”Компас за лидерите в образованието”

Заместник областният управител Димитър Добрев бе гост на образователния форум ”Компас за лидерите в образованието”, който се проведе в периода 29 ноември 2023 г. – 01 декември 2023 г. в Комплекс за винен и спа туризъм ”Старосел”, с. Старосел
Целта на събитието бе да предостави възможност за продължаващо професионално развитие, диалог и обмен на добри практики в управленските компетентности на училищните лидери – директори и заместник-директори на детски градини и училища. Те споделиха идеи, които са ключови и значими за работата им при изпълнението на държавните политики в предучилищното и училищното образование.
Г-н Добрев приветства участниците във форума, организиран от Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България – Област Пловдив и ги увери, че в лицето на Областна администрация – Пловдив те могат да намерят подкрепа за развитие на нови политики, чрез които образователните институции да създават личности, а държавата, подпомагана и от бизнеса – да успее да задържи и да даде възможност на младите хора в региона да се развиват.
Заместник областният управител сподели с присъстващите, че приоритет на образованието днес трябва да бъде формирането на личности с богата обща култура, които познават националните и общочовешки ценности и са способни да живеят единни в разнообразието. Той каза, че освен ключовите компетентности и личните качества, които хората трябва да имат, за да бъдат успешни на пазара на труда, е много важна тяхната професионална квалификация. Затова един от основните приоритети на Областна администрация – Пловдив е да съдейства за развитието на професионалното образование по начин, който да е много близък до реалния пазар на труда. Това се случва главно чрез ежегодния държавен план-прием за професионалните гимназии, профилираните гимназии и средните училища в областта, като за текущата 2023 – 2024 учебна година са разкрити 236 паралелки за близо 6000 ученици, 16 дуални и две нови специалности – „Дентален специалист“ и „Ремонт на летателни апарати“.
Във форума взеха участие г-жа Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря, г-жа Пенка Иванова и г-жа Мариета Кропнева – представители на Министерство на образованието и науката, директори и заместник-директори на детски градини и училища.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/