Акцент, Новини

Министър-председателят акад. Николай Денков на работна среща в Аграрен университет с пловдивската академична общност

Министър-председателят на Република България акад. Николай Денков участва в работна среща по покана на Аграрен университет- Пловдив. На срещата, състояла се на 19.01.2024 г., присъства и д-р инж. Илия Зюмбилев – областен управител на област Пловдив.

Дискусията бе на тема „Нови акценти на изискванията за акредитация на висшите училища“, а в нея взеха участие всички ректори и академични ръководства на пловдивските висши училища.

Проф. Елиза Стефанова, председател на Националната агенция за оценяване и акредитация, заедно с акад. Денков, обсъдиха с присъстващите актуални въпроси относно системата за акредитиране и атестацията на преподавателите. Според акад. Денков, системата има нужда от подобрения и трябва да бъде променена, като за отправна точка за оценката на съответното висше училище да се използват обективни показатели, които да бъдат анализирани по логика, сходна с рейтинговата система – как се реализират студентите, колко е подготвен преподавателският състав, колко и каква изведена научна дейност има. 

Акад. Денков посочи, че има необходимост за промени в атестирането на преподавателите и в Колективния трудов договор. Той коментира още концепцията за коопериране на висшите училища, приета през 2022 година. Като причини висшите училища да мислят в тази посока той изтъкна намаляващия брой студенти и нерешения въпрос с капиталовите разходи.

Източник: www.au-plovdiv.bg

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/