Акцент, Новини

Областният управител на Пловдивска област д-р инж. Илия Зюмбилев инициира  проверка за изпълнение на дейностите по изграждащия се надлез над жп прелез при селата Рогош и Скутaре

На 2 февруари 2024 г. (петък) от 11:00 часа областният управител на Пловдивска област д-р инж. Илия Зюмбилев извърши проверка на работата по изграждащия се надлез над жп прелез при селата Рогош и Скутaре в присъствието на ръководителя на проекта инж. Иван Бакалски от ДП НКЖИ, представител на строителната фирма – инж. Владимир Попов, експерти от Областна администрация Пловдив, кметът на община Марица Димитър Иванов и кметовете на селата Трилистник, Рогош и Скутаре.

На работната среща, организирана по искане на Областния управител през август 2023 г. беше потвърдено, че надлезът при Рогош би трябвало да е готов през март т.г., но при днешната проверка стана ясно, че посоченият срок няма да бъде спазен. Причините за това са, че е установено наличие на довеждащ водопровод Ф350 мм за село Трилистник, който засяга строежа на надлеза и това налага да се направи проект за изместване на водопровода чрез изграждане на байпас. Друга причина, която посочи инж. Иван Бакалски от ДП НКЖИ е забавянето при издаването на разрешението за строеж на надлеза.

Поради тези причини инж. Владимир Попов изрази становище, че ще има забавяне в изпълнението на надлеза и посочи, че същия ще бъде изграден до края на месец август 2024 г.

Областният управител на Пловдивска област д-р инж. Илия Зюмбилев обърна внимание, че липсата на съгласуване на дейностите между ДП НКЖИ, Община Марица и експлоатационните дружества, в случая  ВиК е довело до забавянето в изпълнението на надлеза.

Освен проверка на надлеза при село Рогош се извърши и такава за направения обходен път през село Скутаре и изграждащия се надлез до гара Скутаре.

Обърна се внимание на строителя от Областния управител и кметът на община Марица, че трябва да поддържат  обходния път в добро състояние, така че пътуващите хора от село Трилистник да го ползват безпроблемно. Строителят пое ангажимент периодично да възстановяват и поддържат  трасето на обходния път в добро състояние.

Новоизграждащият се надлез до гара Скутаре е в по-напреднала фаза, спрямо този при село Рогош и по думите на инж. Бакалски ще бъде завършен до края месец юли т.г., но ще останат да се извършат строителни работи под надлеза и около гарата, които според предварителния график трябва да бъдат приключени до края на 2024г.

„Изграждането на всеки такъв мащабен инфраструктурен проект създава неудобства и затруднения на живущите около засегнатите територии, но ние сме затова тук, за да съдействаме на всички заинтересовани страни по изпълнението на строежите и те да бъдат изпълнени в максимално кратки срокове“ – разясни д-р инж. Илия Зюмбилев – Областен управител на област Пловдив.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/