Акцент, Новини

Ново мостово съоръжение ще бъде изградено между гара Калояново и село Калояново

Ново мостово съоръжение ще бъде изградено между гара Калояново и село Калояново. Това се случва благодарение на общите усилия на кметът на общината Младен Кичев, областният управител на област Пловдив д-р инж. Илия Зюмбилев и АПИ.

Проектът е на стойност 1,43 млн. лева без ДДС, а срокът за подаване на оферти е 28 февруари. Приблизителният срок за изпълнение е около 5 месеца, очаква се до края на годината над река Пикла да има ново, модерно и мащабно съоръжение.

Припомняме, че в района на моста стават изключително много катастрофи заради остарялото и  тясно съоръжение. Още при встъпването си в длъжност кметът на община Калояново Младен Кичев обеща, че един от първите проблеми, с които ще се заеме, е изграждането на нов мост.

Благодарение на поредица от срещи, проведени между областния управител и ръководството на община Калояново за включване на проект за новото съоръжение в годишната програма на АПИ, това вече е факт.

„Към днешна дата общите усилия дадоха резултат, за което благодаря на всички заети с проблема институции“, коментира кметът Младен Кичев.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/