Акцент, Новини, Обръщения

Проф. д-р Христина Янчева: Принципите в моята работа са прозрачност, диалогичност, ангажираност и доверие

Заставам днес пред вас не само като новия областен управител, но и като гражданин на този регион, който е работил за издигане престижа на Пловдив. С 24 години административен опит в Аграрния университет Пловдив, мога да кажа, че съм постигнала добри резултати и винаги съм работила за издигане авторитета на висшето образование в България и успешното интегриране на нашето образование в Европейското образователно пространство.

Вярвам и съм сигурна, че ще работим в екип с всички, защото сте изключителни професионалисти. Ще сътруднича с местните власти, бизнеса, образователните и научните институции и неправителствените организации, за да гарантираме, че нашият регион ще има достатъчно ресурси и добра инфраструктура. Целта е да привлечем повече инвестиции, да създадем повече работни места и да направим Пловдив и областта по-привлекателни за живеене. Принципите, които ще следвам в моята работа, са прозрачност, диалогичност, ангажираност и доверие.

Искам да пожелая на бившия областен управител здраве и успехи в бъдещите начинания. На всички колеги обещавам, че ще работим заедно, за да направим нашия регион по-добър за живеене. Ще се опитам заедно с екипа да вземем решения, които са справедливи и са в полза на гражданите.

Проф. д-р Христина Янчева
Областен уравител на област Пловдив

Skip to content https://www.livechatalternative.com/