Здравко Димитров и представители на EVN обсъдиха новите срокове за плащане на електроенергия

Днес, 04 май, областният управител Здравко Димитров се срещна ръководството на EVN България, за да обсъди основните моменти от развитието на либерализацията на пазара на електроенергия в България, както и новите срокове за плащане на електроенергия, които стартират от месец май тази година.

На срещата присъстваха регионалният мениджър на EVN България Робърт Дик, заместник-председател на Управителния съвет на EVN България г-жа Калина Трифонова и г-н Костадин Величков, изпълнителен член на Съвета на директорите на EVN България.

На срещата бяха обсъдени текущи въпроси за областта във връзка с работата на EVN през летния отоплителен сезон. Детайлно беше разгледана и най-актуалната тема за новите срокове за плащане на електроенергия.

Във връзка с либерализацията на пазара на електроенергия всеки клиент вече има възможност да смени доставчика си на електроенергия, но това не е задължително.

Едно от най-важните условия при излизане на свободния пазар е клиентът да няма  задължения към преходния си доставчик, заявиха от EVN. За да се случи това, клиентът трябва да подаде заявление за смяна на доставчика до 10-то число на месеца, след което разпределителното дружество прави преглед на документите и започва процедура по смяна на доставчика.

Именно бързата смяна на доставчика налага и промяната на начина на фактуриране, който вече ще приближи максимално срока за плащане до периода на отчитане.

В момента клиентите са разделени на две групи за фактуриране, като плащането и за двете групи започва един месец след потреблението на енергията.

Това е и една от причините сред част от клиентите да възниква недоволство от размера на фактурата, получена през топъл месец, която е за енергия, потребена в студен предходен месец.

От месец май клиентите вече ще бъдат разделени на четири групи на фактуриране в месеца както следва: плащането на тока за периода 5 май – 5 юни ще започва от 10 юни, за период  10 май – 10 юни ще бъде от 17 юни, за периода 18 май – 18 юни ще се плаща от 24 юни и за периода 25 май – 25 юни – от 30 юни. Срокът за плащане се запазва в рамките на 10 дни.

Тази промяна ще доведе до получаването на три фактури в рамките на два месеца – май и юни, докато се въведат новите срокове за разплащане.

С промяната на сроковете клиентите ще плащат максимално близо до периода на  консумацията и отчитане на потребената електроенергия, което от своя страна ще облекчи условията и срока за смяна на доставчика, както изисква либерализацията и развитието на свободния пазар на електроенергия.

Клиентите  вече ще имат възможност да избират между различни цени на електроенергията, предоставена от различни доставчици, защото цените ще следват пазарни нива, а няма да са административно определяни.

Новите доставчици ще купуват електроенергия от енергийната борса, което е гаранция за развитието на по-предвидим и прозрачен пазар. Планирането ще става на базата на потреблението до момента, което ще определя и цената, на която ще бъде доставена електроенергията до крайния потребител. Това се прави от досегашния доставчик, който има пълната информация за потреблението на всеки един клиент. Енергийният регулатор определя таксите за мрежови цени и добавките.

В момента за бизнеса е по-изгодно да излезе на пазара. Оказва се обаче, че вече са се появили недобросъвестни търговци, които злоупотребяват. За това е много важно, когато клиентите решат да излязат на свободния пазар, да внимават за условията, които им предлагат новите доставчици и търговци, за да се предпазят от некоректни договори и скрити уловки. Важно е да се знае, че когото клиентът, излязъл на свободния пазар, поради някаква причина реши да се върне към първия си доставчик, той ще получи много по-скъпа електроенергия.

На срещата бяха представени и няколко конкретни искания и въпроси от общини в региона, които имат интерес към изграждане на нови трафопостове и коригиране на старите далекопроводи, които са в окаяно състояние. От електроразпределителното дружество заявиха, че в момента върви процес по подземно окабеляване, което рязко ще снижи възможността за аварии от прекъсване на далекопроводи.

Областният управител обеща да организира бъдеща среща между представители на EVN и Областно пътно управление, за да бъде обсъдена по-добрата стиковка между институциите при подземното окабеляване на  населените места в областта.

И двете страни изразиха убеденост, че поддържането на регулярния диалог между институциите е от взаимен интерес и от съществено значение за осъществяване на дейността на дружеството.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017