Новини

Подписан е Меморандум за изграждането на единен Оперативен дежурен център на видеонаблюдение

Кметовете на 18-те общини в област Пловдив подписаха Меморандум за сътрудничество, с който декларираха своята воля и ангажираност да обединят действията си за изграждане на единен Оперативен дежурен център на видеонаблюдение към ОД на МВР-Пловдив. Меморандумът има за цел консолидиране и интегриране на всички видове комуникационни  и информационни системи, както и изграждане на единна система за видеонаблюдение и контрол  на входно-изходните точки на територията на област Пловдив.

Това е пилотен проект за пловдивска област и първият по рода си в страната, с който ще се даде добър пример за партньорство между общините и би допринесъл за устойчивото и трайно преодоляване на концентрацията на извършвани престъпления, своевременна реакция при природни бедствия и управление на кризи.

Меморандумът беше подписан на днешното заседание по въпросите на сигурността, което се проведе под председателството на областния управител Здравко Димитров. На срещата присъстваха директорът на ОДМВР Христо Разсолков и зам.-директорът Георги Георгиев, експерти по сигурността, кметове и упълномощени представители  на общините в областта.

Целта на Меморандума е да се изготви цялостна концепция за единна видеосистема, която да има единно управление и може да бъде надграждана в бъдеще. Системата ще предложи приобщаване на съществуващото оборудване и предстоящо изграждане на камери за контрол на входно-изходните артерии на град Пловдив и на входно-изходните артерии на всяка една от общините. 

Чрез тази система ще могат да бъдат проследявани в реално време лица, представляващи оперативен интерес и движението на МПС. Тя ще допринесе за ограничаване възможността за извършване на кражби, грабежи и други посегателства спрямо лица, живущи в малките и отдалечени населени места в областта, както и подпомагане на оперативно-следствени мероприятия по разкриване на този вид престъпления. Ще бъде предоставена възможност за автоматично известяване и моментална намеса в случай на нарушения, пожари и бедствия.

Най-важният етап е изграждането на оперативен център за видеонаблюдение, който ще е разположен в сградата на II РПУ. Контролният център ще бъде свързан с националните служби за сигурност.

Областна администрация ще координира и внесе искане за отпускане на необходимите средства за изграждане на системата.

Ваня Трингова

Връзки с обществеността

Областна администрация – Пловдив

Skip to content https://www.livechatalternative.com/