Областният управител Здравко Димитров се срещна с деца и младежи с интелектуални затруднения

Областният управител Здравко Димитров се срещна с деца и младежи с интелектуални затруднения и лично ги запозна с работата си, както и със задълженията на служителите на Областна администрация Пловдив.

Срещата, която се проведе в приемния ден на Областния управител,  се осъществи по желание на  сдружение „Паралелен свят“, чиято основна дейност е да подкрепя семейства на деца и младежи с увреждания и да развива самозастъпничеството като форма на интеграция и подобряване на качеството им на живот. Посещението беше част от проекта „Знам и мога“, който има за цел да подготви децата и младежите с интелектуални затруднения и подкрепящите ги за упражняване, отстояване и защита на гражданските им права.

Г-н Здравко Димитров с голяма охота разказа на децата за работата си като областен управител, разясни им структурата на Област Пловдив и дейността на служителите в Областна администрация Пловдив, както и на предоставяните от тях услуги. На срещата присъстваха и зам.-областният управител Георги Пилев, както и служители на администрацията, които също обясниха на младите хора какви са техните права и задължения.

Областният управител изказа твърдото си убеждение, че за да се помогне за пълноценното включване на хората с интелектуални затруднения в живота е необходимо да им бъде предоставен достъп до различни обществени места и ресурси, където да общуват не само с хора от общността. Подкрепата за тази специфична група трябва да води до развиване на способности за самостоятелни дейности, както и до умения да упражняват правата си и да участват по-активно във вземането на решения, свързани с техния живот. Той подчерта, че всеки човек има нужда да принадлежи някъде, да се чувства желан, ценен и свободен да бъде себе си.

Г-н Димитров изрази тревогата си от това, че все още хората с различни интелектуални или физически проблеми срещат изключително големи затруднения при реализацията си, макар че част от тях са придобили доста сериозни професионални умения. Един от тези хора е и 25 годишният Димитър Аризанов, който беше на срещата с областния управител. Той сподели, че има две професионални образования – по готварство и строителство, но все още не е успял да си намери работа. Младежите изтъкнаха, че основен проблем, който стои пред тях, са предразсъдъците и негативните стереотипи на работодателите, с които се сблъскват непрекъснато. Това води до ниското ниво на тяхната социализация и те не могат напълно да разкрият себе си, своите предимства и възможности.

От своя страна, родителите на децата от  сдружение „Паралелен свят“ изказаха своите сърдечни благодарности за топлото посрещане и заявиха, че оказаната подкрепа и предоставената възможност да посетят  и да се запознаят с работата на областния управител на Пловдив е израз на уважение, приемане, равнопоставеност и съпричастност – ценности, които са в основата на етичните човешки взаимоотношения.  Те благодариха на областния управител, че ги е приел като пълноправни граждани и след тази среща децата и младежите с интелектуални затруднения са почувствали увереност в собствените си сили.

Здравко Димитров пожела на младежите и децата  интелектуални затруднения да отстояват правата си и да не спират да търсят пътищата за развитие. „Необходими са общи усилия, за да продължим  да следваме пътя на позитивни обществени промени в подкрепа на хората с увреждания и техните семейства“, каза в края на срещата областният управител.

Ваня Трингова
Връзки с обществеността
Областна администрация – Пловдив

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017