Новини

Подкрепа на проектите за здравословен туризъм и за бизнес трансфер в област Пловдив

На Регионалния съвет за развитие на ЮЦР, проведен на 15.06.2017г. в гр. Смолян, заместник-министърът на културата г-н Румен Димитров изрази своя интерес и този на Министерството на културата за включване на българските движими и недвижими ценности в интегрираните стратегии за бавен, зелен и здравословен туризъм, които ще се разработят в рамките на проект „INSIGHTS“, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“.

От българска страна партньор по проекта е Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив (АРР БЦ МСП), а Областна администрация – Пловдив е асоцииран партньор.

Проектът бе представен пред членовете на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район от г-н Велизар Петров, изпълнителен директор на АРР БЦ МСП, като подчерта, че проектът и програмата акцентират върху създаването на интегрирани политики за бавен, зелен и здравословен туризъм и представителите на Регионалния съвет и на Регионалния комитет са точно хората, които биха могли да подпомогнат процеса на регионално ниво.

„Това е един от най-смислените проекти, ето защо предлагам ежегодно да бъде докладван напредъкът по него и да се оказва помощ и съдействие при реализиране предложенията за изменение или създаване на съответните политики“ – каза г-жа Ирина Захариева, Главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“ към МРРБ.

В гр. Смолян Агенцията за регионално развитие представи и изпълнявания проект STOB regions като партньор в него, който се финансира по Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020. Проектът има за цел да се оптимизират политиките в областта на развитието и прехвърлянето на бизнес чрез иницииране на процес на обучение, обмяна на опит, оценка, прехвърляне и надграждане на добрите практики в партньорските региони.

Галерия

https://www.livechatalternative.com/