Областният управител обсъди с ръководството на EVN България важни инвестиционни проекти

Областният управител Здравко Димитров се срещна и обсъди с ръководството на EVN България актуалните инвестиционни проекти на електроразпределителното дружество. В срещите участваха председателят на управителния съвет на EVN България и заместник-председател на УС на дружеството Робърт Дик  и Костадин Величков, изпълнителен член на ръководството на “Електроразпределение Юг“.

Целта на станалите вече традиционни срещи е да се поддържа редовният диалог между дружеството и областните управители в Югоизточна България, която се обслужва от компанията.

Планираните инвестиции и подобрения на обслужването бяха сред акцентите на срещата.

Новото име „Електроразпределение Юг“, което разпределителното дружеството в Югоизточна България прие през месец май 2017 г., също беше сред темите. С промяната компанията стана първото разпределително дружество в България, което изпълнява изискването европейското и българско законодателство за ясна идентичност от компаниите доставчици на електроенергия. Това не променя задължения на „Електроразпределение Юг“, нейните предмет на дейност, организация на работа, Общи условия, клиентско обслужване, точки за контакт, телефон за информация за фактури, адреси по места, поддръжка на мрежата и реакция при аварии.

За последните 12 години инвестициите на EVN в сигурност и модернизация на мрежата и клиентско обслужване надхвърлят 1,5 млрд. лева, а близо 19 млн. лв. са инвестирани само в Област Пловдив за 2017 година.

Акцент на инвестициите на електроразпределителното дружество през 2017 г. са изграждане на нови електропроводи и трафопостове, повишаване сигурността на захранването, намаляване на технологичните загуби и доизграждане на системата за дистанционно отчитане на електромерите, която позволява по-добър контрол срещу кражби на електроенергия, намалява технологичния разход и подпомага процеса за смяна на доставчик.

Сред темите бе и стартът на новия проект на  EVN България Топлофикация за полагане на над 600 метра нов главен топлопровод в участък от бул. “Васил Априлов“ в гр. Пловдив – отсечката от ул. „Войнишка слава“ до бул. „Шести септември“. Посоченият участък е последният етап от изграждането на изцяло нова топлопреносна мрежа по цялата дължина на бул. “Васил Априлов“.
Строително-ремонтните дейности ще започнат веднага, след като се пусне движението в двете платна на бул. „Руски“.

Проектът по бул. „Васил Априлов“ е свързан с изграждане на нова топлопреносната мрежа в район, където в миналото не е имало централно отопление. Новите топлопроводи ще позволят на редица здравни и социални обекти, както и на УМБАЛ „Свети Георги“ да се възползват от удобствата на централното топлоснабдяване. От EVN България Топлофикация обещават, че ремонтните дейности ще приключат до средата на октомври.

 

Ваня Трингова
Връзки с обществеността
Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605567

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017