Портал за предоставяне на административни услуги на Областна администрация Пловдив

От 01.07.2017г. Областна администрация Пловдив предоставя възможност за заявяване  всички услуги на граждани бизнес и институции чрез уеб базирана платформа.

Електроните услуги на Областна администрация Пловдив дават дистанционен достъп на гражданите до всички  административни услуги, които биха получили на място.  Е-услугите на Областна администрация спестяват време, усилия и средства, тъй като, гражданите не трябва да ни посещават за да ги ползват. Електронните услуги са събрани в Портал за предоставяне на административни услуги на Областна администрация Пловдив-http://www.pd.government.bg раздел Администрация/Електронни услуги/Портал за Е-услуги.

Услугите условно са разделени в три групи, в зависимост от вида на услугата:

Искане за услуга

Тук можете да подавате Искане за предоставяне на административна услуга.

Необходимо е в полето СЪДЪРЖАНИЕ да се посочи вид на административната услуга. Предоставяните административни услуги можете да видите на http://www.pd.government.bg/?page_id=42 , където се намират бланки и формуляри за предоставяните административни услуги.

Като документи се прилагат:

  1. Подписано с КЕП или сканирано копие на подписан формуляр за заявка на услуга;
  2. Всички необходими документи, описани във формуляра;

Искане

Тук можете да подавате документи от общ характер – искане, заявление, уведомително писмо, искане за достъп до обществена информация или друго.

Жалба

Тук можете да подавате Жалба, Сигнал или Предложение. 

Заявител може да бъде административен орган (Община или друга държавна институция), физическо или юридическо лице, като е необходим валиден сертификат за Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Приемат се документи във формат pdf, jpg, jpeg, zip, docx, doc, xls, xlsx с максимален размер 2 MB.

Регистрационният индекс се получава автоматично на електронната Ви поща, която е посочена в полето данни за контакт. Заедно с вх.№ ще получите и код за достъп, за да проследите работата по своя документ и дали е готов за получаване.

За контакт и допълнителна информация:

  • тел: 0800 11 032 – безплатен за връзка с нас до 6 мин. от фиксирани мрежи
  • тел: +359 32 605 527, +359 32 605 556 Административно обслужване
  • факс: +359 32 627 104
  • e-mail: oa@pd.government.bg – Официален адрес на Областна администрация – Пловдив
  • e-mail: delo@pd.government.bg – Деловодство на Областна администрация – Пловдив
  • уеб страница: http://www.pd.government.bg/

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017