Областна администрация – Пловдив приведе системите си в съответствие с единен технически протокол за електронен обмен

В изпълнение на Решение № 357 от 29 юни 2017 г. на Министерски съвет, Областна администрация – Пловдив приведе системите си за електронен обмен на документи в съответствие с единен технически протокол, утвърден от председателя на Държавната агенция „Електронно управление“. Мярката гарантира незабавното стартиране на процеса по облекчаване на административната тежест и ще повлияе положително процесите на предоставяне на административни услуги на гражданите и на бизнеса.

Целта е обменът на електронни документи, които съдържат електронни изявления между администрациите, да се извършва единствено по определения технически протокол в защитена среда за обмен.

Областна администрация – Пловдив е сред първите, които ще използват само системи за електронен документооборот, които изпълняват изискванията на този протокол, преди нормативно установения срок 1 януари 2018 г.

 

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017