Процедури

Процедура: 00799-2017-0002

Предмет на поръчката: Доставка на течни горива – бензин и дизелово гориво за нуждите на Областна администрация – Пловдив

 1. Решение за откриване;
 2. Обявление;
 3. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация;
 4. Документи за участие
 5. Решение за промяна;
 6. Разяснения;
 7. Протоколи;
 8. Протокол на КК;
 9. Решение за класиране;
 10. Информация за гаранции;
 11. Информация за сключен договор;
 12. Договор;
 13. Информация за извършени плащания;
 14. Информация за изпълнен договор;

Рег. номер в АОП: 00799-2017-0002

Създаден на: 20.11.2017г.
Процедура: Оферти с обява
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.12.2017г. 17:30ч.
Последна актуализация на: 03.02.2021г. 13:37ч.
Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА!

Последна редакция на 03 февруари, 2021 в 13:38

Skip to content https://www.livechatalternative.com/