Акцент, Новини

Държавници и ИПБ търсиха работещи решения за подобряване на пътната безопасност

На 24-ти април, в зала „Аула-доц. Георги Стоилов“ на Техническия университет-филиал Пловдив, се проведе дискусия на тема „Работещи решения за подобряване на пътната безопасност“. Тя беше организирана с подкрепата на областния управител Здравко Димитров от ТУ-филиал Пловдив и Института за пътна безопасност. Официални гости на събитието бяха зам.-министърът на образованието Таня Михайлова, областният управител Здравко Димитров и заместникът му Петър Петров, началникът на областна дирекция на полицията – ст. комисар Атанас Илков,  съветникът на министъра на МРРБ – Николай Станков, представители на местната власт и неправителствени организации.

В поредица от презентации, експертите от ИПБ предложиха на представителите на държавната и изпълнителна власт поредица от предложения за промени в Закона за пътищата, с които максимално да се намалят смъртните случаи в следствие на ПТП.

Според тях, голям ефект биха имали следните мерки:

 1. МС да покани на открито заседание експерти от Института за пътна безопасност, които да предложат пътна карта за развитието на БДП в България в периода 2018-2020 година.
 2. МС да създаде експертен орган с достатъчно голям административен капацитет, който да:
  • Разработва единна и координирана държавна политика за БДП
  • Разработва и контролира изпълнението на национални и регионални програми за осъществяване на БДП
  • Извършва периодичен одит на дейността на всички държавни институции, отговорни за БДП, като дава задължителни предписания.
  • Разработва критерии и стандарти за БДП
  • Участва в разработването на подзаконовите нормативни актове към Закона за движение по пътищата
  • Работи за създаването на база данни в информационна система като механизъм за управление на системата за БДП и анализ на проблемите, политиките и услугите
  • Организира и провежда научноизследователска и образователна дейност в областта на БДП
  • Подпомага дейността на юридическите лица с нестопанска цел по БДП
  • Работи за формирането и провеждането на политиката за интеграция на международното и европейско законодателство в областта на БДП.

Зам.-министър Таня Михайлова увери присъстващите, че в момента се работи върху актуализацията и увеличаването на часовете по пътна безопасност в училищата. Тя представи кратък филм, предназначен за ученици, в което децата могат чрез конкретна ситуация да вият последиците от безотговорно шофиране – отнемане на човешки живот, разбити мечти и съдби.

Темата за пътната безопасност е сред приоритетите  на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, по които работим в синхрон и сътрудничество с останалите ведомства и браншовите организации. Това заяви инж. Николай Станков – съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Като добър пример инж. Станков посочи, че в Агенция „Пътна инфраструктура“ е  създадена изцяло нова дирекция по безопасност на пътищата. Тя ще отговаря за планиране на пътната безопасност, мониторинг и осъществяване на мероприятия в тази сфера.  Той коментира още, че освен нормативните промени, целящи подобряване на пътната безопасност, които в момента се извършват от изпълнителната  и законодателна власт, обществото като цяло също трябва да подобри културата си в тази област.

В обръщението си към участниците в дискусията, областният управител Здравко Димитров призова за повече толерантност и култура на пътя. „България е в Европейския съюз и щом в чужбина можем да спазваме правилата, защото санкциите са високи, означава  че и нашата държава можем да се държим като европейци“, категоричен беше той.

По време на дискусията бе коментирана идеята за създаване на агенция, която да поеме отговорността за пътната безопасност, промяна на нормативната уредба и действащото законодателство в областта на пътната сигнализация, скоростта на движение, обезопасяване на пешеходните пътеки, паркирането и организация на движението.  Участниците в срещата коментираха и най-честите причини за възникването на пътнотранспортните произшествия и щетите, които причиняват те на икономиката, пътната инфраструктура и здравеопазването.

В края на срещата г-н Руслан Вуцов, Председател на УС на Института по пътна безопасност, обобщи, че всички присъстващи са се обединили около идеята, че само  заедно могат да  стигнат до общи решения, които да са в полза на хората и да се намалят жертвите по пътищата. „Благодаря на г-н Димитров за съдействието, което ни оказа за да стане реалност тази среща. Минахме заедно първия километър от един дълъг, общ път, който е пред нас и който ще извървим заедно“, каза в заключение той.

По време на срещата се получи приветствие от президента Румен Радев, който пожела успех на форума.

 

Галерия

Skip to content https://www.livechatalternative.com/