Акцент Новини

Заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия

Областният управител свика заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, на което присъстваха директорът на областната дирекция на МВР – старши комисар Атанас Илков, командирът на 68 бригада Специални сили бригаден генерал Явор Матеев, директорът на РУО – Пловдив Иванка Киркова, директорът на БЧК – Пловдив Таня Георгиева, директорът на Регионална дирекция по горите Мирослав Иванов, заместник областните управители и главният секретар и главният експерт по сигурността на Областна администрация – Пловдив, кметове на общини и техни представители, представители на регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, на териториалната дирекция на Държавна агенция „Национална сигурност“, ръководителите на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт и други лица, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.

Дневният ред на заседанието включваше три точки. По първа точка беше взето решение, всички структури да изградят денонощни  дежурства, за да може оперативно и бързо да се реагира при възникнали ситуации. Цялостната информация ще бъде докладвана на дежурния в Областна администрация – Пловдив, който ще я довежда до знанието на областния управител.

Втора точка разглеждаше определянето на площадки за кацане на вертолети, които ще помагат при възникване на бедствени ситуации и кризи.

По трета точка от дневния ред се изказа проф. д-р Илин Савов от ВУСИ, който разясни необходимостта от защита на личните данни и предпазване от кибер тероризма. Той покани представителите на държавните институции на обучение, което ще се извърши под егидата на областния управител.

Областният управител призова за изготвяне на нови планове за действия при бедствия и аварии, които ще допринесат за по-бързото и оперативно реагиране и ще намалят риска от възникване на кризисни ситуации.

 

 

https://www.livechatalternative.com/