Заповеди, Съобщения, Търг

Заповед № ДС-09-17/31.05.2018г.

Относно: Отдаване по наем, чрез търг на част от недвижим имот – частна държавна собственост под управление на областен управител.

Заповед № ДС-09-17/31.05.2018г. на Областен управител на област Пловдив

Skip to content https://www.livechatalternative.com/