Акцент, Новини

Областният управител се срещна с представители на EVN България

Областният управител Здравко Димитров се срещна с представители на EVN България г-н Робърт Дик – председател на съвета на директорите на EVN и г-н Костадин Величков, изпълнителен член на Съвета на директорите на „Електроразпрeделение ЮГ“ –  EVN България. На срещата бяха обсъдени текущи въпроси за областта във връзка с работата на EVN.

Представителите на електроразпределителното дружество обясниха, че са в процес на реализация на нова подстанция „Тракия“, която е от закрит тип и ще бъде изградена по най-модерните и иновативни технологии, гарантиращи висока сигурност. Подстанцията, която се очаква да бъде открита през месец септември, ще захранва с електроенергия както район Тракия, така и централната част на града. Чрез нея ще се повиши ефективността на захранването и намаляване на технологичните загуби.

От дружеството споделиха, че от близо две години имат намерение да реализират проект за модернизация на съоръженията за топлозахранване, които в момента работят с твърдо гориво. Те искат да инвестират в нови мощности за ТЕЦ – Север и ТЕЦ – ЮГ, които ще използват природен газ. Инвестиционният проект за производство на топлоенергия е на стойност 16 млн. лв. и чрез него ще бъдат подменени старите мощности, които са неефективни. Очаква се скоро да бъде дадено зелена светлина за реализацията на този проект. За да се снижат загубите от преразпределението на топлопреносните съоръжения в жилищните сгради е необходимо да се работи в посока на изграждане на хоризонтални отоплителни мрежи, които ще позволят да се прави индивидуално отчитане на потребената от всеки абонат топлоенергия.

Областният управител обеща да съдейства за по-добрата стиковка между институциите и бързото реализиране на проекта.

Представителите на EVN отчетоха положителни резултати от инвестицията си в дуалното обучение на млади кадри, като заявиха, че през изминалия период има изключително голям интерес от страна на учениците в специализираните паралелки, които карат стажа си в дружеството. Част от завършилите през миналата година вече са назначени на работа.

Друго направление, в което се инвестира, са проектите насочени към въпросите на енергийната ефективност, с цел да се повиши енергийната култура на всички възрастови групи от населението.

И двете страни изразиха убеденост, че поддържането на регулярен диалог между институциите е от взаимен интерес и от съществено значение за осъществяване дейността на дружеството.

Skip to content https://www.livechatalternative.com/