Акцент, Новини

Среща с Дистрикт гуверньора на Дистрикт 2482

Дистрикт гуверньора на Дистрикт 2482, Митко Минев и президентите на четирите пловдивски Ротари клуба бяха на официална визита в Областна администрация – Пловдив. Те бяха посрещнати и разговаряха с Евелина Апостолова и Здравко Димитров.

По време на официалната визита бяха представени инициативите на Ротари клуб Пловдив, Ротари клуб Пловдив Интърнешънъл , Ротари клуб Пловдив-Пълдин, Ротари клуб Пловдив-Филипополис, а ДГ Митко Минев представи основните направления в дейността на Ротари Интернешънъл и Ротари България през новата ротарианска година.
Отчетени бяха постиженията на организацията в национален мащаб, сред които инициативата за образователен концерт „Да запазим децата на пътя“, който се организира на 03 октомври от Ротари Пловдив и е насочен към децата от детските градини и учениците от 1 и 2 клас, кампанията за поставяне на рампи за достъп на деца с увреждания до детския кът в Ротари парка в район „Тракия“ – инициатива на Ротари Пловдив Интърнешънъл. Президентът на най-младия клуб Пловдив-Филипополис представи инициативата за образователни курсове за здравословно хранене на децата и подрастващите, а от клуб Пловдив-Пълдин представиха развитието на националния проект „Народните будители и АЗ“.

Дистрикт гуверньора Митко Минев запозна присъстващите с идеята за организиране на Международна конференция под надслов „Мир за младото поколение“, която ще състои през месец април 2020 година в Пловдив, и на която ще бъдат поканени представители на Ротари клубовете от съседните държави.

Евелина Апостолова и Здравко Димитров изразиха безрезервната си подкрепа за инициативите, които Ротари клубовете в сферата на образованието и здравеопазването.

Ваня Трингова
Връзки с обществеността
Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605567

Галерия

Skip to content https://www.livechatalternative.com/