Заповеди

Заповед № ДС-09-30/03.10.2018г.

Заповед за изземване на имот – публична държавна собственост по реда на чл. 80 от ЗДС.

Заповед № РД-09-30/03.10.2018г.

Skip to content https://www.livechatalternative.com/