АВиК, Новини

Представител на Асоциация по ВиК- Пловдив беше на работно посещение в Гърция

В периода между 26-28 септември 2018 г. беше проведе работно посещение на представители на асоциациите по ВиК в град Атина, Гърция. В работното посещение взе участие г-жа Грета Танева, представител от страна на Асоциация по ВиК- Пловдив.

Посещението е част от проекта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) – „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл „ВиК“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Работната група разгледа централното управление на ВиК оператора – EYDAP град Атина. Целта на посещението беше запознаване с ВиК оператора, представяне на компанията и управлението на ВиК системите, новите тенденции при експлоатацията на ВиК мрежите за дългосрочно устойчиво градско развитие. Представен бе и опита на EYDAP в град Атина.

Участниците в организираната работна среща извършиха и посещение на ГПСОВ – Пситалия. Обсъдени бяха пречистването на отпадъчните води в Пситалия, предварителна обработка, първично и вторично пречистване с подобрено биологично отстраняване на азот, третиране на утайки и комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

В рамките на Проекта ще бъдат проведени редица работни посещения за обмяна на опит и запознаване с добрите практики в страна членка на ЕС, свързани с експлоатацията и развитието на ВиК инфраструктурата, както и представянето на ВиК услуги. Организацията на събитията се изпълнява по договор за обществена поръчка № РД 020-29-106/28.03.2018 г. сключен между МРРБ и ДЗЗД „Център за квалификация в отрасъл „ВиК“.

 

Галерия

Последна редакция на 03 ноември, 2022 в 16:00

Skip to content https://www.livechatalternative.com/