Работна среща във връзка с изграждането на Локална известителна система за ранно предупреждение до яз. Кричим

На поредната среща, свикана от областния управител Здравко Димитров, бяха обсъдени необходимите действия, които трябва да бъдат предприети, за да се избегнат инциденти при непредвидено активизиране на срутището в близост до язовир Кричим.

На срещата присъстваха  кметът на община Кричим – Атанас Калчев, представители на „Язовири и каскади“ – НЕК ЕАД, „РДГ“, „ГДПБЗН“, „Водноелектрически централи“ – язовирен район „Въча“, „Геозащита“, Областна пътно управление – Пловдив, „Напоителни системи“, експерти от други заинтересовани институции и Областна администрация – Пловдив.

Областният управител пълно съдействие в посока на приемането на  работещо решение, за разрешаване на проблема и предприемане на конкретни действия за превенция, оповестяване и защита.

На срещата беше решено да се предприемат действия по възлагането и изготвянето на проект за изграждане на Локална известителна система за ранно предупреждение, която ще обхваща района на срутището на яз. Кричим и ще включва оповестяване, сигнализация, както и инструкции за реакция на населението в случай на възникване на аварийна ситуация. Тази система ще бъде интегрирана към Националната система за ранно предупреждение.

 

Ваня Трингова
Връзки с обществеността
Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605567

Галерия

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017