Обявления

Процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти за задоволяване на държавна нужда (Допълнено на 02.11.2018г.)

Относно: Процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти, за задоволяване на държавна нужда, за изграждане на обект: Кръгово кръстовище при км. 14+750 на път II-86 „Пловдив-Асеновград“ /км. 102+949.95 по направлението на път II-56/, землището на с. Брестник, община Родопи, област Пловдив и Обект „Път II-86 „Пловдив – Асеновград“ от 14+860 до км. 24+919 – кръгово кръстовище при км. 23+020 за кв. Долни Воден“ гр. Асеновград, на територия на област Пловдив, подробно описани в Решение № 739 на МС от 2018 г.

Процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти за задоволяване на държавна нужда

Решение № 739/15.10.2018г. на Министерски съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти за задоволяване на държавна нужда, ведно с приложенията към него.

Последна редакция на 01 февруари, 2019 в 10:48

Skip to content https://www.livechatalternative.com/