Заместник областният управител Петър Петров се срещна с ръководството на EVN България

Ръководството на EVN България се срещна със заместник областния управител Петър Петров, за да представи актуалните инвестиционни проекти на електроразпределителното дружество. В срещата участваха г-н Робърт Дик – председател на съвета на директорите на EVN България, г-жа Калина Трифонова – заместник-председател на УС на дружеството и  г-н Костадин Величков – изпълнителен член на ръководството на “Електроразпределение Юг“ –  EVN България.

Акцент на превърналите се в традиция срещи, които ръководството на електроразпределителното дружество провежда всяка година с ръководителите на Областна администрация – Пловдив, бяха актуалните инвестиционни проекти на EVN България, планирани инвестиции и подобрения на обслужването.

За последните 14 години инвестициите на EVN в сигурност и модернизация на мрежата и клиентско обслужване надхвърлят 1,6 млрд. лева, а близо 20.8 млн. лв. са инвестирани само в Област Пловдив за 2018 година. Инвестициите са предимно в развитие и разширяване на мрежата, повишаване сигурността на захранване, изграждане на нови електропроводи и трафопостове и намаляване на технологичните загуби. Продължава изграждането и развитието на системата за дистанционно отчитане на битовите електромери, която позволява по-добър контрол срещу кражби на електроенергия, намалява технологичния разход и подпомага процеса за смяна на доставчик. Направена и първата копка за най-модерната подстанция в България „Евмолпия“, която е изцяло от закрит тип. Срокът за нейното пускане в експлоатация е 2020 година. Нови инвестиции са предвидени и в изграждането на клиентски енергиен център Пловдив – Север и нов диспечерски център, чрез които се цели ефективност и оптимизация на обслужването на гражданите. Сред темите бе и финалният етап на най-големият проект на  EVN България Топлофикация за нов главен топлопровод в участъци от бул. “Васил Априлов“  и бул. България“. Другите теми на разговора бяха извършената цялостна подготовка на EVN България за предизвикателствата на зимата и състоянието на съоръженията, изграждането на зарядни станции за електромобили в Пловдив, както и проектите за дуално обучение в 6 професионални училища в България, в които учениците се обучават в специалност електрообзавеждане на производството, а първата изцяло оборудвана класна стая, в която децата получават практически познания вече е изградена в ПГЕЕ – Пловдив.

На срещата стана ясно, че вече е удовлетворено желанието на областния управител Здравко Димитров и е договорено изграждането на три нови трафопоста, чрез които с необходимата мощност ще се захранят предприятията в Тракия икономическа зона и осветлението по цялото трасе на пътя Пловдив – Асеновград.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017