Акцент, Новини

Областния управител председателства Регионален съвет за развитие на Южен централен район

Областният управител на Област Пловдив Здравко Димитров председателства проведеното в Пловдив 40-то заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/. На заседанието присъстваха заместник-министъра на културата – г-н Румен Димитров, заместник областните управители Евелина Апостолова и Петър Петров, директорът на ОДМВР – Пловдив – старши комисар Атанас Илков, представители на министерства, областните управители на областите от Южен централен район, кметове и представители на общините от района, представители на синдикални и браншови организации, на висшите учебни заведения, на организациите за управление на туристическите райони „Тракия“, „Родопи“ и „Долината на розите“, на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, както и представители на НПО. Областният управител на Област Пловдив председателства Регионалния съвет за развитие на Южен централен район за периода 01.01.-30.06.2019г.

На заседанието бяха представени и подложени на гласуване следните стратегии и проекти: Стратегия за интегриран и устойчив туризъм на област Пловдив 2019-2025; Проектът „REGIONS 4FOOD“ – „Регионални стратегии за храни“; бяха разгледани и Методическите указания за изготвяне на интегрираните общински планове за развитие през следващия програмен период 2021-2027 и ангажиментите на новата Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, които бяха представени от г-жа Малина Крумова, Председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Заместник-министърът на културата – г-н Румен Димитров обсъди с областния управител на Област Пловдив – г-н Здравко Димитров и провеждането на съвместна работна среща, на която ще бъдат поканени за участие представители на читалищата и държавните културни институти в областта, които да зададат интересуващите ги въпроси и да получат компетентни отговори от страна на експерти в Министерство на културата.

Skip to content https://www.livechatalternative.com/