Акцент, Новини

Областният управител присъства на работна среща за превенция на детската агресия

Областният управител присъства на работна среща, на която беше обсъден проектът „Отговорно поколение“ имащ за цел превенция на детската агресия. На срещата присъстваха директори на училища и детски градини, директорът на ОДМВР – Пловдив  ст. комисар Атанас Илков, началникът на РУО – Пловдив Иванка Киркова, заместник областният управител Петър Петров и презентаторите на проекта.

Целта на проекта е чрез скринингови тестове е да се установи психо-емоционалното състояние на децата, нивото на тревожност и агресивно поведение. Той има за цел надграждане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Проектът включва родителите като неизменен участник в превенцията на агресивното поведение на подрастващите. Чрез анонимен тест, който съдържа 65 въпроса, родителите оценяват видовете поведение и признаците, по които се разпознават насилието и тормоза.

Тестовете дават оценка на актуалната ситуация и практически насоки за осъществяване на дейностите по превенция на кризисни ситуации на насилие при децата.

Пилотно проектът е реализиран в детска градина „Дъга“, а в момента се подготвя неговото въвеждане и в детска градина „Бреза“.

Областният управител заяви, че се надява да има реални резултати след изграждането на единна система за противодействие на тормоза и насилието в детските градини и училищата.

Ваня Трингова
Връзки с обществеността
Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605567

Skip to content https://www.livechatalternative.com/