Акцент, Новини

Областният управител Здравко Димитров се срещна с представители на EVN България

Областният управител Здравко Димитров се срещна с представители на EVN България. В срещата участваха г-н Робърт Дик – председател на съвета на директорите на EVN България, г-жа Калина Трифонова – заместник-председател на УС на дружеството и  г-н Костадин Величков – изпълнителен член на ръководството на “Електроразпределение Юг“ –  EVN България и заместник областният управител Петър Петров.

Акцент на превърналите се в традиция информационни срещи, които ръководството на електроразпределителното дружество провежда всяка година с ръководителите на Областна администрация – Пловдив, бяха актуалните инвестиционни проекти на EVN България, планираните инвестиции и подобрения качеството на обслужването.

Бяха обедини и промените в Закона за енергетиката, които ще подпомогнат по-прецизното ценообразуване. Сред тях са отпадането на таксите „внос“ и „износ“, въвеждането на електромери с дистанционен отчет на всички потребители, които имат инсталирани мощности над 50 kW и преминаването на преференциални цени към продажба на БНЕБ на производителите от ВИ и ВЕКП с инсталирана мощност от 1 MW. Промените трябва да влязат в сила от 1 юли, но законодателят дава тримесечен срок на производителите на ток да приведат в синхрон своите мощности и да сключат необходимите договори.

Представителите на електроразпределителното дружество обясниха, че с бързи темпове се реализира новата подстанция „Евмолпия“, която е от закрит тип и ще гарантиращи висока сигурност. Тя ще бъде открита в първата половина на 2021г.

От дружеството споделиха, че имат за цел да подпомогнат програмите за енергийна ефективност, като при санирането на стари жилищни сгради се приложи преустройство на сградната инсталация от вертикални с хоризонтални щрангове.

С цел подобряване на чистотата на въздуха и по-чиста околна среда благодарение на по-малкото количество вредни емисии, отделяни при производството на всеки мегаватчас електрическа и топлинна енергия, в Пловдив  функционира най-модерната когенерационна централа за производство на електрическа и топлинна енергия на Балканите. Централата е собственост на EVN България Топлофикация и се намира на площадката на ТЕЦ Пловдив Север.

В края на срещата двете страни изразиха убеденост, че поддържането на регулярен диалог между институциите е от взаимен интерес и от съществено значение за осъществяване дейността на дружеството и са в полза на обществеността.

Skip to content https://www.livechatalternative.com/