Областният управител на област Пловдив посрещна официална делегация от провинция Гуандун, Китай

На 7 юни 2019 г. Областният управител на област Пловдив – г-н Здравко Димитров посрещна официална делегация от провинция Гуандун, Китайска народна република.

Китайските гости бяха представени начело с г-н УАН Рон – Председател на комитета на Китайската народна политическа консултативна конференция (Съвещателен орган под ръководството на ККП) на провинция Гуандун; г-н У Уейпън – Генерален секретар на Китайската народна политическа консултативна конференция на провинция Гуандун; г-жа ЛИУ Чъндзъ – Заместник генерален директор на Службата за външни работи на провинция Гуандун; г-жа ХЪ Ю – Началник-отдел в Службата по външни и отвъдморски въпроси към Комитета на Китайската народна политическа консултативна конференция на провинция Гуандун; г-н ЦАО Шънтао – старши експерт в Главното управление на комитета на Китайската народна политическа консултативна конференция на провинция Гуандун и г-н НИ Уейчън – експерт в Службата за външни работи на провинция Гуандун.

В официалната среща от българска страна участваха: г-н Петър Петров – Заместник областен управител на област Пловдив, г-н Ангел Христозов – Председател на Българо-китайската асоциация за бизнес развитие; г-н Пламен Панчев – Съуправител на Тракия икономическа зона (ТИЗ); г-н Кръстьо Белев – Директор на представителството на Българо-китайската асоциация за бизнес развитие в Пекин; г-н Емил Янков – Мениджър „Бизнес развитие“ и г-жа Катя Стайкова – Директор „Връзки с обществеността“ в Тракия икономическа зона.

Областният управител представи на гостите област Пловдив като основен културен, аграрен, промишлен и един от най-динамично развиващия се икономически район на България. В обръщението си изтъкна значението на иновационния и инвестиционния потенциал на областта, водещите позиции в университетското образование, туризма, балнеологията и IT сектора. Не на последно място г-н Здравко Димитров подчерта подкрепата си за развитието на българо-китайските отношения и изрази удовлетворението си от домакинството си на Третата работна среща на областните управители по линия на Инициативата за сътрудничество между страните от Централна и Източна Европа и Китай 16+1 през 2017 г. в Пловдив., както и от продължаващите продуктивни контакти и визити от всички региони на Китай.

Г-н УАН Рон благодари за възможността да посети област Пловдив и да се запознае с предимствата й с цел да се засили сътрудничеството между двата региона, като се обсъдят нови идеи и възможности за общи проекти. Г-н Уан Рон представи провинция Гуандун за начело на индустриализацията в Китай от последните 40 години със силно развити икономически зони и високи постижения в научно-техническия прогрес от компании като Huawei и др. Днес Гуандун е една от най-богатите китайски провинции, брутният й вътрешен продукт представлява 10,87% от БВП на Китай. В провинцията има три големи експортно-импортни пристанища – Гуанджоу, Шънджън и Хонконг. Г-н УАН изрази подкрепата си за по-интензивни контакти и споделяне на опита между двете страни в области като урбанизация на територии, опазване на околната среда и културно-историческото наследство.

В края на срещата двамата ръководители си пожелаха добри перспективи и реализирани проекти, като размениха протоколни подаръци.

Галерия

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017