Продължават срещите във връзка с важните пътни проекти на област Пловдив

Областният управител Здравко Димитров проведе поредната работна среща във връзка с важните пътни проекти на пловдивска област. На срещата в Областна администрация, на която присъстваха представители на фирмата изпълнител на Асеновградско шосе ИСА 2000, бяха обсъдени приоритетните въпроси, които трябва да бъдат решени в спешен порядък.

Акцент на разговорите бяха – Проектирането на локалните платна на пътя Пловдив – Асеновград; Задвижване на процедурата на кръговото кръстовище на изхода на Пловдив в посока Асеновград; Проектиране на Югоизточен обходен път на Пловдив (от Караулката на Пловдив до надлез Скобелева Майка); Препроектиране и рехабилитация на съществуващото Околовръстно шосе – (Югозападния обходен път на Пловдив до автомагистрала Тракия).

Беше проведен и телефонен разговор  и с председателят на УС на АПИ – инж. Дончо Атанасов, който днес също ще проведе работна среща в София по важните за областта пътни проекти.

В понеделник ще бъде решено кога да бъде насрочена поредната оперативка, на която ще бъдат поканени и всички кметове на общините, които граничат с посочените пътни обекти, за да бъдат решени в спешен порядък повдигнатите въпроси.

 

Ваня Трингова
Връзки с обществеността
Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605567

 

 

539 Views | Last update 07.03.2018 10:33:19

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017