Акцент, Новини, ОЕК

Важни решения от заседанието на Областна епизоотична комисия, проведено на 17.09.2019г.

1. Разгледа представените списъци и ги предоставя за заверяване от областен управител, както следва:

  • Асеновград, с.Конуш, с вх. № РД-35-71#114;        
  • Стамболийски, с.Куртово конаре,  с вх. № РД-35-71#117 и вх. № РД-35-71#119;
  • Стамболийски, гр.Стамболийски, с вх. № РД-35-71#113;
  • Стамболийски, с.Йоаким Груево, с вх. № РД-35-71#113;
  • Стамболийски, с.Три водици, с вх. № РД-35-71#113;
  • Брезово, с.Чоба, с вх. № РД-35-71#118;

2. Преустановява разглеждането на представени списъци от кметовете/кметските наместници на населените места включени в обхвата на помощта.

3. Разрешава на служители на ОД „Земеделие“-Пловдив да извършат проверките на физическите блокове в срок до началото на месец Октомври 2019 г., като се съблюдават всички мерки за сигурност и превенция от разпространение на Африканска чума по свинете в следните землища, както следва: общ.Брезово, з-ще Брезово; общ.Кричим, з-ще Кричим; общ.Куклен, з-ще Куклен и Руен; общ.Марица, з-ще Костиево, Маноле, Рогош, Трилистник; общ.Перущица, з-ще Перущица; общ.Първомай, з-ще Градина, Езерово, Крушево; общ.Раковски, з-ще Стряма и Чалъкови; общ.Родопи, з-ще Цалапица, Храбрино, Брестовица; общ.Садово, з-ще Милево, Поповица, Чешнегирово; общ.Стамболийски, з-ще Триводици; общ.Съединение, з-ще Голям Чардак, Драгомир, Любен, Неделево, Царимир, Церетелево.

Целия протокол от заседанието можете да видите в прикачения файл.

Skip to content https://www.livechatalternative.com/