Потребностите и проблемите на малките хора в България във фокуса на Областния съвет за тристранно сътрудничество в Пловдив

На заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество, с председател Петър Петров – заместник-областен управител на област Пловдив, бяха дискутирани  потребностите и проблемите, определящи жизнения стандарт на малките хора в България. В заседанието участваха представители на Бюрата по труда, Регионална дирекция „Социално подпомагане“, Регионално управление по образованието и представители на общините от област Пловдив.

На срещата присъстваха представители на Национална организация на „Малки български хора“ в лицето на Светослав Чернев – Президент на организацията и Максимилиана Станчева. Г-н Чернев представи доклад, като наблегна на проблемите които срещат малките хора в ежедневието си. Той сподели, че в София вече има изграден център по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., който е от особено значение за тази част от обществото. Пожела скоро и в Пловдив да има подобен вид услуга.

Фани Никола – Директор на регионална дирекция по „Заетостта“ – Пловдив отбеляза, че бюрата по труда имат изградена система при работа с хора в неравностойно положение. В допълнение на нейните думи, Емилия Иванова сподели, че има и изградени Центрове за заетост и социално подпомагане на територията на областта, където също може да се  получи консултиране, ориентиране и информация касаеща заетостта.

Иванка Киркова – началник на Регионално управление на образованието в Пловдив, информира, че до момента не са получавали жалби и сигнали по въпроси свързани с малките хора. Тя уточни, че при възникване на каквито и за било проблеми може да се обръщат към РУО – Пловдив за съдействие от тяхна страна. Беше обсъден и въпросът за правилното професионално ориентиране  след 7-ми клас, за да има реализация на по-късен етап от живата.

В заключение Атанас Кръстев, председател на Синдикалния регионален съюз на  КТ „Подкрепа“, по чиято инициатива бе свикано заседанието, предложи да се направи оперативна група към Областния съвет за тристранно сътрудничество, в която да бъдат включени представители от различни групи хора в неравностойно положение с цел по-голяма ефективност при разрешаването на проблеми.

Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605512

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017