Новини

Под егидата на областния управител Здравко Димитров се сформира работна група за бизнес партньорство със Санкт Петербург

Областният управител Здравко Димитров посрещна двама представители Комитет по промишлена политика и иновации към правителството на Санкт Петербург.

Посещението на Алексей Василиев – зам.-председател на Комитета и Сергей Николаев- началник отдел Развитие на външно-търговската дейност е продължение на двустранните диалози, чието успешно начало поставиха вице-губернаторът на Санкт Петербург Сергей Николаевич Мовчан и областният управител Здравко Димитров.

Г-н Мовчан посети Пловдив в началото на месец март и беше съпроводен от председателя на Комитета по развитие на предприемачеството в Санкт Петербург, председателя на Комитета по промишлена политика и иновации, водещи специалисти на отдела за управление на международното сътрудничество и връзки със страните от Централна и Южна Европа, представители на бизнес организации и предприятия в Санкт Петербург.

По време на тридневното си посещение в България Алексей Василиев и Сергей Николаев имаха възможността да посетят Международен панаир Пловдив, да се срещнат с представители на държавни и общински структури, бизнесмени, ръководители на предприятия от Пловдивска област.

Областният управител Здравко Димитров прие делегацията от правителството на Санкт Петербург в заседателната зала на Областна администрация – Пловдив и председателства изключително ползотворна среща с представители на пловдивски организации, университети, клъстери, Търговско-промишлена камара Пловдив и бизнеса.

По идея на двете страни в Пловдив се сформира работна група, която ще контактува с работна група от правителството на Санкт Петербург. Групата ще включва представители на различните браншове и ще бъде под егидата на областния управител Здравко Димитров. Двете работни групи ще събират и предоставят подробна информация за възможностите за бизнес в Санкт Петербург и Пловдив.

На срещата стана ясно, че има сериозен интерес от страна не само на бизнеса към партньорски взаимоотношения с фирми от Санкт Петербург. Представителите на висшите учебни заведения проявиха интерес към по-тясното сътрудничество, създаването и развитието на партньорски проекти. Такива намерения изказаха и представителите от туристическия бранш, културната сфера, винопроизводството и хранителната промишленост, изследванията и научно-техническото развитие, медицината.

Първата инициатива, за която се договориха участниците в срещата беше провеждането на уеб конференция. В нея ще участват представители на фирми от IT сектора, които ще обсъдят интересите и възможностите за взаимодействие. Следващите интерактивни срещи ще бъдат планирани по различните направления и ще срещнат руски предприемачи с представителни на българския бизнес.

Всички участници в срещата бяха единодушни, че след двустранните посещения на г-н Мовчан и г-н Димитров е даден нов тласък в партньорските взаимоотношения между Санкт Петербург и Пловдивска област и вече са набелязани конкретни стъпки за общи действия.

Ваня Трингова

Връзки с обществеността

Областна администрация – Пловдив

https://www.livechatalternative.com/