Областният управител Здравко Димитров се срещна с чуждестранни предприемачи

Г-н Здравко Димитров проведе разговори с бизнесмени от Китай, които посетиха Областна администрация – Пловдив. Те бяха придружавани от инж. Пламен Панчев, председател на Съвета на директорите на „Сиенит холдинг“ АД и създател на „Тракия икономическа зона“.

Бизнесмените, които са представители на едни от най-големите държавни компании в страната, се поинтересуваха от възможностите за кандидатстване за държавни инфраструктурни проекти посредством своите строителни групи.

Не е тайна, че в последните години има сериозен интерес от страна на китайски инвеститори в областта на инфраструктурата и технологиите. Бизнесмените се интересуваха от проекти и в енергетиката, изграждането на соларни паркове, топло електрически централи,  рехабилитация на пътната и железопътната структура. Те изтъкнаха, че бъдещето за развитието на региона е в реализирането на европейски проекти с помощта на китайски инвестиции.

Китайските предприемачи вече имат сериозно бизнес партньорство с правителствата на Полша и Словакия.

Здравко Димитров поздрави гостите и не пропусна до отбележи, че в последните години икономическото сътрудничество между България и Китай се задълбочава. В пловдивска област има доста общини, които са побратимени с китайски градове, а Пловдив е в партньорски отношения с Шанхай. Г-н Димитров запозна гостите с възможности за бизнес инвестиции в „Тракия икономическа зона“, в която е обособена българо-китайска зона.

След бизнесмените от Китай, в Областна администрация Пловдив пристигнаха и представители на една от най-големите фирма за производство на добавки и консумативи за хранително-вкусовата промишленост Hela Spice Japan. Управителят на фирмата г-н Ютака Коджима беше в Пловдив по покана на общинските съветници Ангел Ангелов и Коста Хаджиев. Г-н Коджима също се поинтересува от възможностите за бизнес инвестиции в област Пловдив и посети някои от най-добрите месопреработвателни предприятия.

Засиленият интерес от страна на бизнесмени от Далечния Изток показва, че в последните години Пловдив и Пловдивска област се утвърждават като район с добра икономическа среда. Много чуждестранни компании, които са лидери в областта си, вече имат свои производствени бази на нашата територия, а дейността на малките и средните предприятия допълва големия бизнес и дава балансиран характер на икономиката и развитието на региона.

Статистиката сочи, че Пловдивска област е на второ място в страната по активност в процедурите на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, а „Тракия икономическа зона“ е един от най-големите и успешни икономически проекти на България.

 

Ваня Трингова

Връзки с обществеността

Областна администрация – Пловдив

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017