Областният управител Здравко Димитров организира изнесени приемни

Областният управител Здравко Димитров организира изнесени приемни във всички общини в Пловдивска област. По време на срещите ще бъдат поставени и дискутирани възникнали проблеми с цел да се окаже съдействие те да бъдат решени на експертно ниво и в кратък срок.

На първата среща, която беше проведена на 18 май в община Карлово, бяха поставени множество въпроси и проблеми. На срещата присъстваха експерти от различни институции  и от Областна администрация – Пловдив.

От 16 юни изнесените приемни продължават и областният управител Здравко Димитров с екипа си ще посети още девет общини на територията на област Пловдив. На тях са поканени кметовете на населените места, общински съветници, експерти, представители на държавни институции и граждани.

Първите общини, които на 16 юни ще бъдат посетени от екипа на Областна администрация – Пловдив и експерти, са Асеновград и Лъки.

На 19 юни ще има изнесена приемна в община Марица, на 20 юни в общините Стамболийски и Кричим, на 22 юни са Садово и Първомай, на 23 юни ще бъде посетена община Съединение, а на 26 юни експертите ще бъдат в община Перущица.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017