Здравко Димитров председателства общото събрание на Асоциацията по ВиК

Днес 27.04.2016 г. в Областна администрация – Пловдив беше проведено редовното заседание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана

Прочетете повече

Покана за заседание на 27.04.2016г. на Общото събрание на АВиК Пловдив

Областният управител на област Пловдив Здравко Димитров – Председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, свиква редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Пловдив, което ще се проведе на 27.04.2016г. от 10:30ч. …

Прочетете повече

Здравко Димитров и Спартак Николов подписаха договор за предоставяне на управление и стопанисване на водоснабдителните мрежи и съоръжения на територията на гр. Пловдив

Днес 28.01.2016г. по покана на областния управител Здравко Димитров – Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от

Прочетете повече